Districtsledenvergadering VVN Gelderland 1 november 2017

De districtsledenvergadering van VVN Gelderland vindt plaats op:

Woensdag 1 november 2017

bij Zalencentrum Wieleman

Dorpsstraat 11, 6931 BA Westervoort

van 19.00 tot 21.30 uur

www.wieleman.com

Agenda Districtsledenvergadering VVN Gelderland 1 november 2017

 

19.00 uur Ontvangst

19.15 uur Aanvang

 

1. Opening door de heer André Baars, voorzitter district Gelderland

2. Kort verslag districtsledenvergadering 10 mei 2017

3. Vaststellen Districtswerkplan Gelderland 2018 en voorlopige begroting 2018

(Deze stukken worden nagezonden.)

4. Vergaderstukken voor de Verenigingsraad op 3 november 2017*

5. BDO Onderzoek

6. Enquête contact vrijwilligers-beroepskrachten

7. Activering afdelingen

8. Evaluatie kringvergaderingen

9. Rondje afdelingen/regio's

10. Rondvraag

 

Ca. 21.30 uur Afsluiting

 

*De vergaderstukken voor de verenigingsraad zijn vanaf 16 oktober 2017 beschikbaar via het Vrijwilligersplein onder het kopje Besturen en vrijwilliger/vergaderingen en besluiten/1 november Verenigingsraad. Hiervoor dient u ingelogd te zijn. Indien u nog geen inlogcode heeft, kunt u deze aanvragen door een mail te sturen aan webredactie@vvn.nl. Op verzoek kunnen we de stukken mailen.