Op de basisschool

Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog vijfenhalf miljoen. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen.

Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de verkeerseducatielijn, het VVN Verkeersexamen en andere verkeerseducatieve producten.

VVN Leerplan voor verkeerseducatie in het basisonderwijs

​Verkeerseducatie is onmisbaar voor kinderen die nog veel verkeerservaringen moeten opdoen. VVN vindt dat dit in het basisonderwijs meer aandacht verdient. Daarom hebben wij het VVN Leerplan en een doorlopende leerlijn voor verkeerseducatie in het basisonderwijs ontwikkeld.

Handelingsgericht

​Verkeer in een doe-vak, het hoort handelingsgericht te zijn. Dat een kind het driehoekje voorrangsbord herkent als een voorangsbord is één ding, maar dat het kind daadwerkelijk voorang verleent is een tweede. De essentie van onze verkeersmethode is daarom dat leerlingen de theorie makkelijk kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Want verkeersonderwijs hoort niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Het is dan wel belangrijk dat kinderen hun verkeerservaring in een veilige omgeving kunnen opdoen. VVN ondersteunt scholen en (verkeers) ouders bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Ouders

​Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, ouders spelen ook een belangrijke rol. Zij maken met hun kinderen echt kilometers, fietsend en lopend. Door ouders te betrekken bij verkeerseducatie, werken school en ouders sámen aan de verkeersopvoeding van de kinderen. Ouders kunnen zich gratis aanmelden bij VVN en als VVN Verkeersouder beschikken over allerlei producten en diensten.