Theoretisch verkeersexamen

Het schriftelijk verkeersexamen vindt in 2017 plaats op donderdag 6 april. VVN Afdeling Heerde, besteld en levert de materialen voor het examen aan de basisscholen in de gemeente Heerde. Scholen dienen zelf voor instructie, lesmateriaal en afname te zorgen.

Verkeersbegrippen en verkeersafspraken

Om het schriftelijk Verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen goed onder de knie hebben. In het document verkeersbegrippen worden de begrippen uitgelegd. Tevens moeten de leerlingen op de hoogte zijn van de verkeersafspraken die voorkomen in het VVN Verkeersexamen. Alle afspraken zijn door VVN geformuleerd in termen van gedrag voor het kind als voetganger en fietser. Een overzicht van de verkeersborden die de kinderen moeten kennen voor het VVN Verkeersexamen vindt u hier.

De oefensite

Hoe vaker leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijdens het examen. Daarom lanceert Veilig Verkeer Nederland in de weken voor het VVN schriftelijk Verkeersexamen een oefensite. Deelnemers aan het VVN schriftelijk Verkeersexamen kunnen hier oefenen met examens van voorgaande jaren. Voor leerkrachten staan op deze website informatie en tips. De dag na het schriftelijk Verkeersexamen staat er op de website een herexamen voor leerlingen die in eerste instantie zijn gezakt. 

Het verkeersexamen voor slechtzienden

Voor slechtziende leerlingen wordt, in samenwerking met Bartiméus, een speciale versie van de theoretische oefenexamens en een speciale versie van het schriftelijk VVN Verkeersexamen aangeboden op de website www.eduvip.nl. Deze examens bestaan uit een combinatie van een Powerpointpresentatie met aangepaste foto's en daarnaast een Worddocument met de vragen. Het oefenexamen wordt aangeboden van medio maart.

Veilig verkeersgedrag in de praktijk

VVN stelt het schriftelijk VVN Verkeersexamen samen vanuit de invalshoek 'Veilig verkeersgedrag in de praktijk'. Dit geeft de volgende uitgangspunten:

  • Het veilig toepassen van de regels, voor de kinderen zelf en voor anderen, staat centraal. Bij een regel waarbij alternatief gedrag mogelijk is, wordt altijd gekozen voor het veiligste gedrag (voor henzelf en anderen).
  • De inrichting van de openbare ruimte in Nederland komt niet altijd overeen met wettelijke vereisten. Toch moeten kinderen ook dan weten hoe ze hiermee om moeten gaan. De verkeerseducatie gaat dan ook uit van hoe de weg er in de praktijk uit ziet en hoe daar veilig te handelen, ongeacht of wegconstructies wel helemaal aan de wettelijke eisen voldoen.
  • Het uitgangspunt van verkeerseducatie is altijd de situatie zoals kinderen die in de praktijk tegenkomen. Ook buitenspelen op straat is daar onderdeel van. Dergelijk gedrag dat formeel verboden is, maar wel vaak voorkomt, wordt in het lesmateriaal besproken en ook in het schriftelijk VVN Verkeersexamen getoetst.
  • Daarnaast wordt kinderen geleerd rekening te houden met fouten en vergissingen van anderen. Dat speelt vooral bij voorrang verlenen en voor laten gaan. Kinderen wordt geleerd altijd bedacht te zijn op andere weggebruikers die zich niet aan de regels houden.

Startdatum

donderdag, 06 april 2017 - 08:30

Einddatum

donderdag, 06 april 2017 - 12:00

Plaatsnaam

Heerde